Nova guia d'autoavaluació de la transparència per a entitats socials

Nova guia d'autoavaluació de la transparència per a entitats socials

Ha estat elaborada per la UAB amb la participació de nombroses federacions i entitats de la Taula del Tercer Sector.