Oriol Illa: "És important articular l’economia social i, amb ella, a tots els actors que en formen part"

Oriol Illa: "És important articular l’economia social i, amb ella, a tots els actors que en formen part"

Publicat en el butlletí d ela Direcció General d'Economia Social.