Satisfacció pel decret del Govern sobre l'Escola Inclusiva

Satisfacció pel decret del Govern sobre l'Escola Inclusiva

Ha estat fruit d’un ampli treball participatiu entre moltes entitats