Són per a tu una prioritat?

Són per a tu una prioritat?

La PINCAT ha elaborat 47 propostes per a les eleccions municipals en defensa dels drets de la infància.