Vídeo - Els millors moments del IV Congrés del Tercer Sector Social

Vídeo - Els millors moments del IV Congrés del Tercer Sector Social

Més de 2.000 persones van partiicpar en aquest IV Congrés del Tercer Sector Social.