Pla de Suport al Tercer Sector

El Govern català i la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, que agrupa més de 3.000 entitats socials, van signar i presentar el III Pla de Suport al Tercer Sector Social el 25 de juliol de 2016. L’acte de signatura del Pla, celebrat al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, va ser presidit pel president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont. També hi van ser presents, per part del Govern, la consellera de la Presidència, Neus Munté i alts càrrecs de tots els Departaments de la Generalitat que hauran de dur a terme les mesures previstes en el Pla. Per part de la Taula del Tercer Sector, hi van assistir el seu president, Oriol Illa, i els presidents i presidentes de les federacions d’entitats membres de la institució, i també una àmplia representació de les entitats socials que agrupa.

El Pla presentat inclou 32 mesures per enfortir el paper de les entitats socials en la sortida de la crisi. Les entitats socials de la Taula del Tercer Sector Social atenen a 1,5 milions de persones, compten amb 85.000 treballadors, 348.000 voluntaris, 559.000 socis i 563.000 donants. Representen 1,4% del PIB.

Aquest III Pla de Suport compta amb 6 àmbits concretats en 32 mesures que han de contribuir a la millora i enfortiment de les entitats i a l’impuls de mesures d’interès públic per al tercer sector social. En el III Pla de Suport s’estableix el compromís d’ambdues parts de treballar en l’impuls conjunt de la millora global del sistema de benestar i de protecció social de Catalunya, amb especial atenció en:

•        la consecució d’un sistema d’atenció integrada social i sanitària d’acord amb el Pla Interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària

•        avançar cap a un model d’atenció social de base més comunitària, d’acord amb l’estratègia Europa 2020

•        desenvolupar i aplicar la nova modalitat de concerts socials i concerts ocupacionals.

El Pla també recull que es mantindrà una interlocució periòdica entre el tercer sector social i el Govern, la qual es concretarà, entre d’altres, en una cimera anual entre les federacions d’entitats agrupades a la Taula del Tercer Sector i el president de la Generalitat

Consulta el document del III Pla de Suport al Tercer Sector Social.