Propostes i posicionaments

Dossiers 'Catalunya Social'

Cada dos mesos, la Taula del Tercer Sector publica un dossier monogràfic sobre un tema d'interès per al Tercer Sector Social. Els dossiers es presenten en un acte públic a l'Ateneu Barcelonès. Alguns dels temes sobre els quals s'han publicat dossiers són: dret a l'habitatge, RMI, joves, exreclusos, drogodependències, atenció integrada social i sanitària, pobresa energètica...

Manifestos dels Congressos

Al final de cada Congrés del Tercer Sector Social s'ha publicat un manifest amb les principals demandes del sector cap a a ciutadania i les administracions.