Junta Directiva

La Junta Directiva es reuneix un cop al mes i té la funció de regir, administrar, representar l'associació, i complir les decisions preses per l’Assemblea General. Actualment compta amb tretze membres titular i tretze membres suplents, i està formada per el president/ta, els/les vicepresidents/tes, la secretària, el tresorer i els/les  vocals. Als Estatuts ni Reglament no hi consta cap directiu sobre equitat de gènere, ni sobre retribució

La Junta Directiva va ser escollida el 16 de juliol del 2015, per un període de 3 anys (2015-2018)

Acords reunions de la Junta Directiva.

Calendari principals reunions (Curs 2016-2017)

Responsabilitats dels membres de la Junta Directiva (2015-2018)

Enric Botí

Vicepresident

Envia un correu

Suplent: Mercè Batlle

Enric Morist

Vicepresident

Envia un correu

Suplent: Adolf Díaz

Sònia Fuertes

Vicepresidenta

Envia un correu

Suplent: Amparo Porcel

Pepa Muñoz

Secretaria

Envia un correu

Suplent: Rosa Cadenas

Jordi Pascual

Vocal

Envia un correu

Suplent: Marta Cid

Enric Arqués

Vocal

Envia un correu

Suplent: Immaculada Pinar

Felisa Pérez

Vocal

Envia un correu

Suplent: Mercè Cervantes

Jesús Delgado

Vocal

Envia un correu

Suplent: Rafael Ruiz de Gauna

Marta Obdulia

Vocal

Envia un correu

Suplent: Bibiana Bendicho

Mario Cuixart

Vocal

Envia un correu

Suplent: Josep Rodríguez