Àrees d'intervenció i objectius

La Plataforma d’Infància de Catalunya neix per ser una veu comuna i transversal de totes les entitats compromeses amb els infants i adolescents del nostre país, que ofereix una visió integral de la infància, dóna resposta a les seves necessitats, promou l’acompliment dels seus drets i deures, i vetlla per incorporar la perspectiva de la infància en les polítiques públiques i en la societat catalana.

Les àrees d'intervenció de les entitats que formen part de la PINCAT són:

 • Salut i sociosanitari: places hospitalàries, atenció i suport a les famílies d’infants malalts, hospitals de dia, centres de dia (salut mental, drogodependències, etc), residències,programes de prevenció (salut sexual, drogodependències, VIH, salut mental, alimentació, etc.), CDIAP,...
 • Lleure: agrupaments, centres d’esplai, cases de colònies, educació ambiental, activitats extraescolars, casals d’estiu, esport, etc.
 • Acció Social: centres oberts, centres residencials, pisos assistits, ICIF’s, serveis d’acolliment i adopció....
 • Educació-formació: plans d’entorn, UEC’s, escoles educació especial, suport a la inserció laboral, formació pre-laboral, escoles bressol...
 • Atenció a famílies: escoles de pares i mares, maternoinfantils, mediació familiar, suport familiar i terapèutic.

Els objectius de la PINCAT són:

 • Impulsar els drets de la infànciaI a Catalunya, especialment per a aquella amb menys oportunitats i en situació de vulnerabilitat de la nostra societat.
 • Vetllar perquè la perspectiva de la infància estigui present en totes les accions i polítiques públiques.
 •  Generar xarxa i impulsar treball transversal, possibilitant l’intercanvi i la reflexió entre les organitzacions per millorar la seva tasca quotidiana.
 • Sensibilitzar la societat i els poder públics respecte la infància, duent a terme tant campanyes de sensibilització per la promoció dels drets dels infants, com accions de denúncia de les situacions de vulneració d’aquests drets.
 • Mantenir una interlocució directe amb les diferents institucions amb competències i/o interessos en relació a la infància (Administració, Parlament, empreses privades, mitjans de comunicació...).
 • Propiciar polítiques en favor de la participació activa de la infància, entenent l’infant com a ciutadà del present i no només del futur.
 • Coordinar-se amb altres entitats de l’Estat i de l’àmbit internacional.
   
Pacte per a la infància