Documents de treball

Les principals línies d’actuació de la PINCAT se centren bàsicament en:

1. INCIDÈNCIA: Treball d’incidència i reconeixement públic amb les administracions locals i autonòmica, amb el Parlament, la Sindicatura de Greuges, així com amb altres agents socials.

2. SEGUIMENT: Incidir sobre les accions del Govern de Catalunya i fer seguiment de les polítiques d’infància.

3. CONEIXEMENT: Generar coneixement i debat, reflexió i actuacions concretes en relació a la infància i les entitats que s’hi dediquen.

4. OBSERVATORI: Desenvolupar la nostra funció de radar i observatori pel que fa a l’atenció i benestar a la infància i adolescència al nostre país.

Per dur a terme totes aquestes actuacions, la PINCAT garanteix el seu caràcter  transversal a partir de les diferents organitzacions i àmbits que representa (salut, lleure, acció social, educació, atenció a famílies, ...) per tal d’integrar una veu pròpia en tots aquells temes cabdals entorn a la infància i l’adolescència. Aquesta tasca d’incidència es construeix, entre d’altres coses, amb l’anàlisi i debat així com posant en valor el coneixement, experiència i expertesa de les entitats respecte les prioritats entorn la infància i l’adolescència del nostre país.

Aquestes han estat algunes de les realitats observades i analitzades:

Document 'Reptes per a la infància a la Catalunya actual' (complert)

'La infància, una prioritat'

Propostes sobre infància del Tercer Sector Social als grups polítics. (Eleccions Autonòmiques 2015)

'La infància, una prioritat'

Propostes sobre infància del Tercer Sector Social als grups polítics. (Eleccions Municipals 2015)

'La infància, una prioritat. Propostes per a un any electoral' (2017)

Deu prioritats sobre infància davant els comicis del 21-D. (Eleccions Catalanes 2017)