Política de transparència

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, per tal de complir les obligacions que estableix la Llei 19/2013 de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, certifica que en aquesta web consta tota la informació requerida, de manera comprensible, d’accés fàcil, gratuït i universal. Així mateix, també compleix els indicadors de transparència que estableix la Guia d’autoavaluació elaborada per el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP).