Al servei de les entitats socials

En aquest apartat posem a disposició de les entitats socials una selecció dels recursos existents en diferents àmbits de la millora de la gestió, l'enfortiment organitzatiu i la innovació en el intervenció social. Hi trobareu estudis, manuals, fitxes tècniques, webs especialitzades, centres de formació, documents legals, entitats de referència, etc. Els documents d'aquest apartat també podreu trobar-los per mitjà del buscador de l'apartat 'documents'.

Recursos

 • Captació de fons
  Recursos en l'àmbit de la captació de fons en entitats socials. Hi trobareu guies i eines pràctiques per a la captació de fons i la optimització de les TIC en tot el procés. També es recullen webs de referència d'entitats i centres de formació sobre la captació de fons en entitats socials.
 • Contractació
  Recursos en l'àmbit de la contractació pública de serveis d'atenció a les persones, la concertació pública de serveis amb entitats socials, la contractació reservada amb centres especials de treball i empreses d'inserció, i l'impuls de diferents tipologies de clausulat social que afavoreixin els objectius socials en la contractació de les Administracions Públiques.
 • Finances
  Recursos en l'ambit de la millora de la gestió econòmica-financera de les entitats, l'accés al crèdit i l'enfortiment de les capacitats financeres del Tercer Sector Social. Hi trobareu manuals, solucions financeres, bones pràctiques, instruments alternatius i altres recursos que estan a disposició de les entitats del Tercer Sector.
 • Internacionalització
  Recursos en l'àmbit de la internacionalització del Tercer Sector: participació en xarxes europees, incidència política en les institucions de la UE, accés a fons europeus, exportació del propi model d’intervenció social a altres països, participació en projectes de cooperació al desenvolupament, etc.
 • Qualitat
  Recursos en l'àmbit de la qualitat i la millora de la gestió: estudis, manuals, centres de formació, bones pràctiques, webs de referència, etc. La Taula del Tercer Sector promou, mitjançant la seva Carta de Qualitat, que totes les entitats socials de Catalunya destaquin per l'excel·lència de la seva gestió.
 • Voluntariat
  Recursos en l'àmbit de la gestió del voluntariat en entitats socials. Hi trobarem estudis, guies i documents legislatius de referència en voluntariat a nivell català, estatal i europeu. També hi ha un apartat amb webs de referència d'institucions que treballen en i amb voluntariat.