Captació de fons

La diversificació de les fonts d’ingressos, evitant alhora dependre excessivament de les subvencions i altres formes de finançament públic, sempre ha estat un objectiu per a la major part de les entitats del Tercer Sector Social. Malgrat que en el conjunt dels ingressos que genera el Tercer Sector Social de Catalunya el 56% tenen un origen privat, en moltes entitats aquest percentatge és inferior i les seves fonts d’ingressos estan molt concentrades.

El ‘fundraising’ o captació de fons s’ha focalitzat tradicionalment en el Tercer Sector Social en la captació de fons privats, procedents de particulars, d’empreses i de fundacions filantròpiques. La captació de fons constitueix, així, un àmbit específic de gestió que s’ha anat professionalitzant i enfortint amb els anys, i que amb la crisi econòmica i la restricció dels pressupostos públics ha esdevingut una prioritat per a la subsistència o el finançament de nous projectes de moltes entitats.

En aquest apartat de recursos oferim enllaços amb les principals institucions expertes en el ‘fundraising’ al nostre país, així com manuals, estudis, informes i recursos formatius.