Contractació pública

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya ha reivindicat, des del seu naixement l’any 2003, el paper protagonista de les entitats del Tercer Sector en la prestació de serveis públics d’atenció a les persones; assenyalant que, en aquesta tasca de gestió dels serveis socials, aquestes entitats aporten un valor afegit que no és possible trobar en altre tipus d’organitzacions o empreses.

Per demostrar-ho la Taula del Tercer Sector va dur a terme els anys 2007 i 2008 un esforç d’identificació dels indicadors que concreten aquest valor afegit, i una proposta per traslladar-los en els plecs i els sistemes de puntuació dels procediments de la contractació pública en forma de clàusules socials. Posteriorment, l’any 2011, en un recull de models de plecs i d’instruccions de contractació va exemplificar de quina manera és possible incorporar en els plecs aquestes clàusules socials destinades a mesurar i puntuar aquest valor afegit del Tercer Sector.

Al mateix temps, la Taula del Tercer Sector reivindica la modificació de la pràctica instaurada a partir de 2007 de comparar les ofertes amb l’IVA inclòs, perquè discrimina d’una forma injusta i inadmissible les entitats no lucratives exemptes en els procediments de contractació pública.

L’impuls d’un sistema de concertació específic per al Tercer Sector en l’àmbit dels serveis socials, a semblança dels concerts existents en els àmbits educatiu i sanitari, ha estat una altra de les peticions de la Taula del Tercer Sector. L’article 70 de la Llei 2007 de Serveis Socials de Catalunya preveu el desenvolupament d’aquest sistema de concertació, al marge de la llei de contractes del sector públic, però fins avui no s’ha concretat.

La Taula del Tercer Sector també ha impulsat i defensat que una part de la contractació pública general es dugui a terme amb entitats socials que fan possible l’ocupació de persones amb dificultats especials per accedir al mercat laboral ordinari. Mitjançant la contractació reservada i el clausulat social, cada cop més Administracions Públiques compren o contracten una part dels seus serveis a Centres Especials de Treball, Empreses d’Inserció i altres entitats socials que donen feina a persones amb discapacitat, amb problemes de salut mental, drogodepenents o altres persones i col.lectius vulnerables.

Finalment, la Taula del Tercer Sector, juntament amb la Confederació patronal del sector, han unit forces els darrers temps per defensar l’eficàcia i la qualitat dels serveis públics d’atenció a les persones davant la proliferació de males pràctiques en alguns concursos: supressió de limitacions a les ofertes temeràries; primacia del preu sobre el projecte tècnic; millores que són exclusivament econòmiques; etc.
 

Recursos