Internacionalització

En un entorn cada vegada més europeu i global, la internacionalització constitueix un repte necessari i de primer ordre per a qualsevol entitat del Tercer Sector. Per això la Taula del Tercer Sector té aquest com un dels seus objectius estratègics, i participa o ha arribat a acords de col.laboració amb diverses institucions d’aquest àmbit: Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya, ACCIÓ, Consell Català del Moviment Europeu… Així mateix, el Pla de Suport al Tercer Sector Social del Govern de Catalunya contempla un conjunt d’actuacions per ajudar les entitats socials a internacionalitzar-se.

L’esforç d’internacionalització té vectors diversos, tots ells importants: participació en xarxes europees, incidència política en les institucions de la UE, accés a fons europeus, exportació del propi model d’intervenció social a altres països, participació en projectes de cooperació al desenvolupament, etc.

Recursos