Qualitat

La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya fomenta la cultura de la qualitat dins les entitats socials catalanes per aconseguir que el sector sigui reconegut per l’excel.lència de la seva acció. Per aquest motiu, el 13 de desembre de 2007 les federacions membres de la Taula del Tercer Sector van signar públicament la “Carta de Qualitat”, un document que expressa el conjunt de compromisos del sector a fi de millorar la qualitat dels serveis que s’ofereixen a la societat.

Aquests compromisos i aquests valors, expressats en aquesta Carta de Qualitat, s’apliquen d'acord amb els objectius, les característiques i les prioritats de cada entitat, buscant sempre el màxim rigor, transparència i participació en la nostra gestió, fent de les persones l'eix central de les nostres entitats i impulsant sempre la seva participació activa. Finalment, la Taula del Tercer Sector també ha donat a conèixer aquesta Carta de Qualitat dins i fora del Tercer Social de Catalunya, i ha impulsat estudis, manuals, tallers i jornades amb aquest objectiu, que se sumen a  altres iniciatives impulsades per altres institucions del sector.

Recursos