Voluntariat

L’acció voluntària és l’expressió lliure i altruista de la societat, i una part molt important es canalitza en les entitats del Tercer Sector Social. A Catalunya més de 300.000 persones col.laboren com a voluntàries, de forma puntual o permanent, en entitats socials, tant en entitats de voluntariat, que estan conformades íntegrament o majoritàriament per voluntaris, com en entitats professionals que alhora compten amb voluntariat.

Per això la gestió del voluntariat constitueix un apartat essencial de l’estratègia i el funcionament de qualsevol entitat del Tercer Sector Social. Amb trajectòries i models molt diferents respecte al voluntariat, el Tercer Sector Social de Catalunya realitza una aportació importantíssima a la realitat rica i diversa d’aquest fenomen social.

Recursos