Resultats aconseguits

Els 13 anys de trajectòria de la Taula del Tercer Sector, des del nostre naixement l’any 2003, són anys de creixement i progressió en la consecució efectiva de la nostra missió fundacional. Aquesta evolució ha viscut etapes i fites rellevants. En destaquem algunes a continuació: