Notícies i notes de premsa

Entrevista a Antoni Comín, conseller de Salut en el butlletí de març de la Taula del Tercer Sector.

L'estratègia s'ha treballat en l'Asssemblea de l'Acord Ciutadà per a una BCN Inclsuiva.

Es va aprovar en la 42a. Assembla General.

Els ajuntaments prioritzen els criteris econòmics en detriment de la qualitat dels serveis.

Hi han assistit nombroses entitats socials.

Pàgines