Notícies i notes de premsa

“Cal garantir l’equitat i la igualtat en l’accés a les activitats que van més enllà del sistema educatiu reglat”

Alsina:  "Resulta imprescindible, urgent i coherent disposar d’un govern efectiu al Palau de la Generalitat. 

Demana consolidar la RGC durant aquesta legislatura.

Projecte pilot per equipar 6 habitatges amb sensors que permetran recollir i monitoritzar dades a distància 

Pàgines