Sensibilització ciutadana

La Taula del Tercer Sector s’adreça a tota la ciutadania per promoure en la nostra societat els valors de la solidaritat i del compromís cívic envers els col.lectius més vulnerables, i per fomentar l'associacionisme i una participació activa de totes les persones en la definició i el desenvolupament de les polítiques socials.

Les entitats socials són un motor de transformació social i de creació de futur col·lectiu perquè els drets socials de totes les persones siguin reals i efectius. Per això la Taula del Tercer Sector actua per sensibilitzar la ciutadania, per educar en valors, per empoderar les entitats i aconseguir el seu reconeixement, i per generar un espai públic de participació ciutadana on l’aplicació i ampliació dels drets civils i socials permeti assolir una autèntica cohesió social i una societat amb plenitud de drets i llibertats.