Debats 'Catalunya Social'

13/05/14

L’informe analitza la ineficiència actual del sistema de RMI vigent a Catalunya davant la irrupció d’una nova pobresa amb la crisi econòmica, i proposa que la RMI sigui l’embrió d’un nou mecanisme de garantia i complement de rendes a Catalunya que doni resposta a la situació de desprotecció social que afecta milers de famílies.

24/03/14

08/04/2014.- La Taula del Tercer Sector presenta un plec de mesures per prevenir el sensellarisme a Catalunya.

Pàgines