Presentació

La Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCAT) neix el febrer de 2011 com una iniciativa del propi sector per fer visible la realitat de la infància al nostre país.

La Plataforma d’Infància de Catalunya neix per ser una veu comuna i transversal de totes les entitats compromeses amb els infants i adolescents del nostre país, que ofereix una visió integral de la infància, dóna resposta a les seves necessitats, promou l’acompliment dels seus drets i deures i vetlla per incorporar la perspectiva de la infància en les polítiques públiques i en la societat catalana.

La PINCAT està formada per 21 organitzacions que treballen per a la infància i adolescència a través de més de 900 entitats de primer nivell en els àmbits sociosanitari i de la salut, el lleure, l’acció social, l’educació i la formació i atenció a les famílies.

Els diferents projectes i serveis de les nostres entitats disposen de 750.000 places per atendre els infants i adolescents del nostre país. Aquests infants i adolescents estan atesos per 15.510 professionals i 12.300 voluntaris.

Si vols contactar amb la PINCAT:

Plataforma d'Infància de Catalunya

C/Rocafort 242 bis 2on.
08029. Barcelona
93.310.57.07
pincat@tercersector.cat
 

La PINCAT es va presentar públicament el novembre de 2011.