Enfortiment del Tercer Sector

 

La Taula del Tercer treballa per vertebrar i enfortir el Tercer Sector Social Català. Les accions que lidera la Taula del Tercer Sector van encaminades a consolidar les entitats i a obtenir el reconeixement de la seva acció per part dels sectors econòmics, les administracions públiques i el conjunt de la societat catalana.