08/03_Instruments financers de l'ICF d'interès per al Tercer Sector (Tarragona)

08/03_Instruments financers de l'ICF d'interès per al Tercer Sector (Tarragona)

És imprescindible inscripció prèvia.