12/12 'La contractació reservada, una eina d'inclusió social per a les administracions locals'

12/12 'La contractació reservada, una eina d'inclusió social per a les administracions locals'

La Taula organitza una jornada que presenta un estudi sobre la situació de les reserves de mercat per a CET i empreses d'inserció.