1,3 milions de persones cauen en risc de pobresa a Espanya en 4 anys

1,3 milions de persones cauen en risc de pobresa a Espanya en 4 anys

Els llocs on ha augmentat més la pobresa són el País Valencià, Balears, Andalusia, Astúries, Rioja i Navarra.