2-D: Jornada sobre els fons europeus que inverteixen en les persones

2-D: Jornada sobre els fons europeus que inverteixen en les persones

Imatge corporativa de la jornada sobre fons europeus

S'explicaran projectes i experiències útils per a les entitats socials.