2a. edició - Accions de formació en avaluació per entitats socials

2a. edició - Accions de formació en avaluació per entitats socials

Unnes formacións en col·laboració amb Ivàlua.