315.000 llars quedaran excloses del mercat en els pròxims 15 anys

315.000 llars quedaran excloses del mercat en els pròxims 15 anys

Imatge d'un edifici construït

És una de les conclusions de l’informe que COHABITAC ha presentat sobre la situació de l'habitatge social a Catalunya.