4 de cada 10 persones pobres considera que la seva salut és regular, dolenta o molt dolenta

4 de cada 10 persones pobres considera que la seva salut és regular, dolenta o molt dolenta

Un xifra superior a la de les persones que no són pobres, segons un estudi d’EAPN Espanya.