500.000 treballadors no ingressen prou per dur una vida digna

500.000 treballadors no ingressen prou per dur una vida digna

El 2016 el nombre de “treballadors pobres” va créixer en quasi 30.000 persones.