60.000 catalans rebran noves ajudes per la dependència

60.000 catalans rebran noves ajudes per la dependència

Les persones amb dependència moderada s'han incorporat des de l’1 de juliol al sistema de protecció de la Llei de Dependència.