7/10-Jornada de treball ’12 fronts, 12 mesos després, es redueixen les desigualtats?’

7/10-Jornada de treball ’12 fronts, 12 mesos després, es redueixen les desigualtats?’

Se celebrarà a l'Auditori d ela Faclutat de Nàutica de BCN.