Acord entre Generalitat i Ajuntament de Barcelona pel 30% d'habitatge social

Acord entre Generalitat i Ajuntament de Barcelona pel 30% d'habitatge social

La proposta havia quedat aturada per la subcomissió d’Urbanisme de la Generalitat.