Article 'El compomís social del turisme' d'Oriol Illa al Diari Ara

Article 'El compomís social del turisme' d'Oriol Illa al Diari Ara

Les entitats socials han de ser un actor en la planificació del model turístic.