Barcelona es dota de guies per un contractació pública més social

Barcelona es dota de guies per un contractació pública més social

La valoració del preu no podrà superar el 35% de la puntuació, i s’obliga la subrogació de plantilla o la millora de salaris.