Barcelona posa en marxa el compromís de construir 1.000 pisos de lloguer social

Barcelona posa en marxa el compromís de construir 1.000 pisos de lloguer social

L’Ajuntament traspassarà 100 M€ al Patronat Municipal de l’Habitatge, després de tancar amb superàvit l’exercici 2013.