Catalunya farà un recompte del nombre de sense sostre

Catalunya farà un recompte del nombre de sense sostre

El Parlament insta el Govern a fer-lo cada dos anys. El primer caldria fer-lo abans que acabi el 2015. Fins ara només s’ha fet a les ciutats de Barcelona i Lleida.