Catalunya necessita un parc de lloguer social de 230.000 habitatges

Catalunya necessita un parc de lloguer social de 230.000 habitatges

Només el 2% del parc d’habitatges de Catalunya és de lloguer assequible.