Clàusules d’accessibilitat digital en la compra pública innovadora

Clàusules d’accessibilitat digital en la compra pública innovadora

m4Social presenta un estudi que analitza les licitacions públiques a Catalunya i les compara amb els Estats Units i el Canadà.