COCEMFE exigeix un nou sistema de multes per garantir que la llei d'accessibilitat es compleix

COCEMFE exigeix un nou sistema de multes per garantir que la llei d'accessibilitat es compleix

El 40% perceben barreres a la feina i el 22% a l'educació.