Compromís local per garantir els drets socials

Compromís local per garantir els drets socials

87 propostes que pretenen avançar en la lluita contra la pobresa i les desigualtats socials i que volen aconseguir uns municipis més inclusius i igualitaris.