Consulta la Memòria 2017 de la Taula del Tercer Sector

Consulta la Memòria 2017 de la Taula del Tercer Sector

S'ham mantingut més de 100 reunions institucionals.