Créixer socialment

Créixer socialment

La reducció de les desigualtats i l’enfortiment de l’Estat del Benestar sembla un objectiu secundari en aquests moments per als partits polítics espanyols. Se’n parla ben poc, malgrat les retallades de tots aquests anys. Però la recuperació del creixement econòmic només tindrà sentit si ens serveix per tornar a créixer socialment.