Créixer socialment

Créixer socialment

3.000 entitats socials demostrem cada dia, arreu de Catalunya, que tornar a créixer socialment és possible. I volem dir ben alt que és urgent que també ho faci el conjunt de la nostra societat.