Dincat denuncia esperes de fins a 10 anys per accedir a un habitatge

Dincat denuncia esperes de fins a 10 anys per accedir a un habitatge

Imatge persones amb discapacitat a la cuina de casa seva amb una persona de suport

La llista d’espera és de més de 3.250 persones amb discapacitat intel·lectual.