Drets socials, drets de segona?

Drets socials, drets de segona?

Alguns drets socials bàsics no gaudeixen de la mateixa efectivitat, ni grau de protecció, ni garantia legal que la resta de drets fonamentals. Amb uns drets socials més reconeguts, l'emergència social d'aquests darrers anys a Catalunya hauria estat molt diferent.