EAPN alerta que les mesures per contenir l’impacte social són insuficients

EAPN alerta que les mesures per contenir l’impacte social són insuficients

La xarxa de lluita contra la pobresa ha fet una enquesta a entitats socials de tot el territori espanyol.