ECOM alerta que el Codi d’Accessibilitat no s’ajusta a la Convenció de l’ONU

ECOM alerta que el Codi d’Accessibilitat no s’ajusta a la Convenció de l’ONU

Ho ha detectat després de revisar l’últim esborrany del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.